ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

084-7999-434 คุณสุริยา

082-310-1636 คุณแบงค์

สอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ Line และ Facebook

 

 

ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดของ ภาคอีสาน แล้ว ก็ต้องมี ประวัติความเป็นมา อย่างยาวนานแน่นอน อย่างจังหวัดที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันนั้น ก็คือ จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองใหญ่ในอดีตที่รุ่งเรืองอย่างมาก จะเจริญรุ่งเรืองอย่างไรนั้น ตามไปเจาะลึกสืบประวัติจังหวัดนี้กันเลยค่า

 

ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ที่มาจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะมาเป็น ร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน

 

ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น เมื่อก่อนเคยเป็นเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก มีชื่อเรียกว่า เมืองสาเกตุนคร หรือ อาณาจักรกุลุนฑะนคร ซึ่งมีประตูเข้าเมือง 11 ประตู และมีเมืองขึ้นกว่า 11 เมือง ตามตำนานอุรังคธาตุได้มีการเล่าเอาไว้ว่า มีนครใหญ่แห่งหนึ่งชื่ออาณาจักรกุลุนฑะนคร มีเมืองหลวงชื่อสาเกตุ เจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น เจ้าผู้ครองนครชื่อ พระเจ้ากุลุนฑะ มีกุศโลบายในการปกครองที่ชาญฉลาด โดยให้ขุดคูน้ำ ทำคันดิน เป็นกำแพงสูงรอบเมืองเจาะช่องทางเข้าเมืองจำนวน 11 ประตู ตามจำนวนเมืองขึ้น 11 เมือง

 

ที่มาจังหวัดร้อยเอ็ด

Nor Gal / Shutterstock.com

 

ส่วนการปกครองนั้น ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขจนมาถึงใน สมัยพระเจ้าสรุยวงษาธรรมมิกราช ที่ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อน เพราะถูกพวกขอมคุกคาม จึงพาไพร่พลอพยพไปอยู่แหล่งใหม่ หัวเมืองขึ้นก็เกิดการกระด้างกระเดื่องจนถึงการวิบัติในที่สุดนั่นเองค่ะ จนในปี 2256 พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร เจ้าผู้ครองเมืองจำปาศักดิ์ ก็ได้มอบหมายให้อาจารย์แก้วคุมไพร่พลมาสร้างเมืองชื่อว่า เมืองทุ่ง (อำเภอสุวรรณภูมิ) ให้อาจารย์แก้วเป็นเจ้าเมืองขึ้นตรงต่อนครจำปาศักดิ์

 

พอมาถึงในยุคของการเปลี่ยนแปลงอำนาจต่างๆ จนก็ได้มีการรวมไพร่พลกลุ่มหนึ่งอพยพมาสร้างเมืองใหม่ ที่บริเวณ บ้านกุมร้าง หรือ เมืองสาเกตุเดิม ซึ่งนั่นก็คือเมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบันค่ะ จนมีการตั้งบ้านกุมร้างขึ้นเป็นเมืองร้อยเอ็ด และเมืองร้อยเอ็ดได้ปกครองตนเองมาตลอด จนปี พ.ศ. 2445 ในหลวงรัชกาลที่ 5 ก็ได้ให้จัดการปกครองขึ้นใหม่

 

ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

 

โดยแบ่งภาคอีสาน ออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลลาวพวน กับ มณฑลลาวกาว และตั้งเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภาคอีสานตอนกลางและล่าง และต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ก็ได้มีการแยกมณฑลลาวกาวออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลอุบล และ มณฑลร้อยเอ็ด มาจนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มณฑลร้อยเอ็ดจึงถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็น จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

 

ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นั้นจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของ รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ตัวเลข 101 และรวงข้าวหอมมะลิ ซึ่งบึงพลาญชัย นั้น หมายถึงได้ว่าเมืองนี้เป็นแหล่งอาหาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้อยเอ็ด มีพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ส่วนเลข 101 นั้นก็คือ ความเป็นเมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อสาเกตนคร และ รวงข้าวหอมมะลิ คือผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

 

คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

 

คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

“ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ”

 

สถานที่ท่องเที่ยว ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้าพูดถึง ที่เที่ยวร้อยเอ็ด ก็จัดได้ว่าเป็นพิกัดที่น่าสนใจมากๆ ของ ภาคอีสาน เพราะมีทั้ง วัดงาม โบราณสถานสวย หอชมวิวเมืองล้ำๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอโหวด 101 บึงพลาญชัย วัดประชาคมวนาราม วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม น้ำตกถ้ำโสดา กู่กาสิงห์ วัดบูรพาภิราม เป็นต้น ใครยังไม่เคยไปเที่ยว ต้องไม่พลาดแล้วน้า

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด

Pornchai_Ar / Shutterstock.com

 

อ้างอิง https://www.roiet.go.th/ , http://roietlocal.go.th/ , http://ldd-roiet.com/

ติดต่อเรา