รวมปฏิทินวันหยุดไทย 2566

วันหยุด 2566 / วันหยุดราชการ 2566

วันหยุด 2566 / วันหยุดราชการ 2566วันหยุด 2566 / วันหยุดราชการ 2566

วันหยุดเดือนมกราคม 2566

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566

วันหยุดเดือนเมษายน 2566

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  วันหยุดเดือนมิถุนายน 2566วันหยุดเดือนมิถุนายน 2566

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566

วันหยุดเดือนกันยายน 2566

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2566

วันหยุดเดือนตุลาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
  วันหยุดเดือนตุลาคม 2566วันหยุดเดือนตุลาคม 2566

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2566

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2566

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566

ติดต่อเรา